Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše ime
Vaša adresa
Da li ostvarujete redovna mjesečna primanja?
Status radnog odnosa
Kliknite ili povucite datoteku u ovo područje za učitavanje. Možete postaviti maksimalno do 10 datoteka.
Ovdje postavljate Vaše dokumente, kao što su: kopija lične karte, Ugovor o radu

Kupovina se može obaviti od 6 do 24 mjeseca.

NLB Banka, UniCredit Banka, Raiffeisen Banka, BBI Banka, ASA Banka

RATE PREKO MIKROFIN d.o.o.

  • MKD “ Mikrofin“ d.o.o. Banja Luka (skraćeno društvo) se obavezuje da će čuvati privatnost podataka svih korisnika i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka na pravičan i zakonit način.

  • Društvo prikuplja, obrađuje lične podatke samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje svrhe odnosno realizaciju ugovornog odnosa.

  • Podaci kojima društvo raspolože predstavljaju službenu tajnu i neće se iznajmljivati, pozajmljivati trećim stranama osim u slučaju  zakonske /pravne obaveze da se dostave određeni podaci nadležnim institucijama.

  • Lični podaci korisnika su zaštićeni nizom organizacionih i tehničkih mjera  koje društvo primjenjuje u svom radu.

  • Podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo službenicima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

Za dodatna pitanja javite se na broj 062002001

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše ime
Vaša adresa